اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد
اطاقهای استاندارد

اطاقهای استاندارد

اطاقهای استاندارد

Room Options

2 عدد اطاق بزرگ خانواده ای (  تشکیل شده از دو قسمت جدا از هم) اماده برای ارائه خدمت میباشد.

ا 6 عدداطاق سویت با تمام سایل لازم برای استراحتدوارام اماده پذیرائی میباشیم. 

yurtiçi tatil yerleri

hotels tekirdag

uygun tatil fırsatları

uygun tatil seçenekleri

ucuz aile otelleri

uygun fiyata oteller